Descendants of Nicolaas Johannes Jansen van Noordwyk

Notes


330. Jacobus Janse van Noordwyk

Speel provinsiale rugby vir Vrystaat en Natal. sakeman van Mtubatuba.


535. Catharina Petronella Janse van Noordwyk

Jonk oorlede


539. Florence Julia van Noordwyk

Getroud met Van Vuuren.


540. Maria Susanna Elizabeth van Noordwyk

Getroud met Van Wyk.


378. Francois van Noordwyk

Sterf in motorongeluk. Sersant in SAP.


383. Johannes Gerhardus van Noordwyk

Deur donderweer doodgeslaan.


396. Jacobus Streicher van Noordwyk

Kwalifiseer as onderwyser aan die Onderwyskollege Paarl en gee onderwys te Adelaide, Bellville, Riversdal, caolusberg en Montagu totdat hy 'n betrekking aanvaar by die Departement van Onderwys en Opleiding te Pretoria. In 1985 volg 'n skuif na Port Elizabeth as Senior Adjunk-hoofonderwyskundige waar hy in 1995 aftree en hom vestig op sy tuisdorp Riversdal. Intussen verwerf hy met deeltydse studies die grade BA, BA Hons en MA (Voorligtingsielkunde) aan die Universiteit van Stellenbosch.