Descendants of Nicolaas Johannes Jansen van Noordwyk

Notes


329. Carolina van Noordwyk

Vermoedelik baie jonk oorlede.


333. Rodney van Noordwyk

Nooit getroud.


334. Jason Anthony van Noordwyk

Is jonk dood.


336. Jocelyn van Noordwyk

Sy is oorspronklik gedoop Helena Catharina Jocelyn maar die inskrywing is in 1965 gewysig net tot Jocelyn.


Johanna Catharina van Noordwyk

Haar grafsteen wys haar nooiensvan as Geldenhuys aan.


362. Susanna Petronella van Noordwyk

Sterf as gevolg van komplikasies na geboorte van die tweeling.


364. Willem Hendrik van Noordwyk

Jonk oorlede


Johan Gregorius Garbers

Opvoedkundige. President van RGN vanaf Okt 1979.


173. Willem Hendrik Janse van Noordwyk

Die grafsteen dui die datum van afsterwe aan as 2 Jan 1947, terwyl die rekords as 30 Dec 1946 aangegee word.