Descendants of Nicolaas Johannes Jansen van Noordwyk

Notes


214. Dirk Cornelis van Noordwyk

Nooit getroud


Sarel van Wyk

Kinderloos


217. Nicolaas Johannes van Noordwyk

Nooit getroud


64. Johannes Gerhardus Van Noordwyk

Het op die plaas Mosselbankfontein gebly as bywoners van oom Willie (WH) en oom Koos (Koos Tuna) - hulle was gesamentlike eienaars van die plaas.

Die plaasskooltjie waar die kinders skoolgegaan het was op Blombos, ongeveer 4 myl vanaf Mosselbankfontein.

Oupa kon 40 skape aangehou het, hoenders sovvel as wat hulle wou en kalkoene. Kalkoene is oor die Kerstyd aan welgestelde inwoners van die Kaap verkoop. Hulle kon ook koeie melk (Afrikaners en basters) melk wat vir eie gebruik was. Oupa het 7 pond per jaar verdien vir die oppas van die beeste. Oupa het ook roltabak op die plaas geplant en verwerk. Van die melk is botter gemaak.

Oupa se bynaam het hy gekry weens sy werk om vir die beeste water te pomp. Oupa het die beeste na die put naby Blombos geneem en dan met die handpomp in suipbakke te pomp.

Water vir die huis is gekry uit 'n klipdam wat net deur reenwater gevul is. Water is nie gesuiwer of gekook nie - die ooglopende vuilgoed, blare, dooie voels, rotte, muise en paddas is uitgeskep en die water is net so gebruik. Met . geleentheid is die hele familie met houers (hoofsaaklik parafiendromme) af see toe om klere te was. By die see (ongeveer 2 myl vanaf die huis) was daar ook 'n handpomp wat water uit 'n ondergrondse aar gepomp het. Die wasgoed is dan hier gewas en daarna is al die houers met die water gevul en terug huis toe karwei.


Adriaan Johannes Geldenhuys

Wewenaar met die troue.


Elsabe Susanna Rademan

Van Stoffelsrivier


240. Frederik Jacobus Janse van Noordwyk

Jonk oorlede.


244. Maria Elizabeth Janse van Noordwyk

Oorlede in skietongeluk 11 dae nadat sy getroud is.