Descendants of Nicolaas Johannes Jansen van Noordwyk

Notes


151. Jacobus Petrus van Noordwyk

Nie op pa of ma se sterftekennisse - waarskynlik jonk oorlede


161. Martha Aletta van Noordwyk

Verskyn nie op haar ma of pa se sterftekennise nie, so sy is waarskynlik jonk oorlede.


167. Gerhardus Johannes Albertus van Noordwyk

Waarskynlik jonk dood want hy verskyn nie op sy pa se sterfkennis nie.


40. Johannes Jochemus van Noordwyk

Wewenaar van Jacksonstraat, Brits.


48. Hermanus Hendrik van Noordwyk

Geboortedatum op grafsteen verskil met geregistreerde geboortedatum.


196. Margaretha Susanna van Noordwyk

Getroud met Loots


53. Willem Hendrik Janse van Noordwyk

Grafsteen dui geboortedatum as 1 Apr 1881 aan.


Cornelia Margaretha Swart

Weduwee Stegman toe sy weer trou.


62. Jan Hendrik van Noordwyk

Grafsteen dui geboortedatum as 13 Feb aan, terwyl rekords dit as 13 Jan aantoon.